Tema: Respiratorisk svikt på IVA

Lokal: Zoom, länk kommer på mail från lokal studierektor

08.30-08.45: Anslutning till Zoom, närvarokontroll

08.45-09.45: Introduktion respiratorisk svikt, Gustav Mattiasson

09.45-10.00: Paus

10.00-11.00: V-V ECMO, Edgars Grins

11.00-11.15: Paus

11.15-12.15: Lungprotektiv ventilation, Hulda Thorarinnsdottir

12.15-13.00: Lunch

13.00-14.00: TU/Spontanandning i resp, Wilhelm Wallquist

14.00-14.45: Falldiskussioner

14.45-15.00: Utvärdering och kursintyg

Välkomna!

/Gustav Mattisson

Eventuella frågor besvaras på: Gustav.G.Mattiasson@skane.se

Share

Möjligheten att kommentera är stängd