Tema: Organ- och vävnadsdonation

Lokal: Teams, länk från lokal studierektor

08.15 – 08.30: Anslutning Teams, närvarokontroll

08.30 – 09.15: Lagar och paragrafer, Mårten Unnerbäck

09.15 – 09.30: Paus

09.30 – 10.15: Koordinering vid donation, Rocio Alonso

10.15 – 10.30: Paus

10.30 – 11.15: DBD, Malin Rundgren

11.15 – 11.30: Paus

11.30 – 12.15: DCD, Krystyna Dobkowska

12.15 – 13.00: Lunch

13.00 – 13.45: Vård av donator, Martin Annborn

13.45 – 14.00: Paus

14.00 – 14.45: Möte med den transplanterade patienten, Peter Albinsson

14.45 – 15.00: Utvärdering och kursintyg

Välkomna!

Petter Wilander och Gustav Apelquist

Share

Möjligheten att kommentera är stängd