Tema: Barn

Lokal: Föreläsningssal F3, Blocket SUS

08.30 – 08.55: Introduktion, Emelie Krite Svanberg och Gustav Mattiasson

09.00 – 10.00: Barnanestesi, Emelie Krite Svanberg

10.00 – 11.15: Stabilisering och transport, Jan Gelberg

11.15 – 12.15: Barnintensivvård, Anders Nord

12.15 – 13.00: Lunch

13.00 – 14.00: Neonatal HLR, JK Länsberg

14.00 – 15.00: Luftvägskomplikationer – Apricot, Åsa Jungner

15.00 -15.30: Avslutning med kursintyg

Välkomna!

Emelie Krite Svanberg och Gustav Mattiasson

Share

Möjligheten att kommentera är stängd