Tema: Anestesi vid bukkirurgi

Plats: föreläsningssal F1, Lund Blocket

8.45 – 9.15 Samling och kaffe

9.15-10.15 Anestesi vid akut buk – Kristjan Baldvinsson

10.15-10.25 Bensträckare

10.25-10.55 Anestesi vid robotkirurgi – Karin Thorlacius

11.00 – 12.00 Epidural vid abdominell kirurgi och postoperativ smärta – Anders Holmström

12.00-13.15 LUNCH

13.15-14.00 ERAS – Tomas Vedin

14.00-14.10 Bensträckare

14.10 – 14.55 Anestesi vid obesitas – Magnus Hjaltalin Jonsson

14.55-15.10 Utvärdering och utdelning av kursintyg

Specialkost anmäls till anestesi.sus.lund@skane.se

Välkomna

Monika Krynell SR Helsingborg och Olof Brandoné SR Ystad

Share

Möjligheten att kommentera är stängd