27 januari: Anestesi för abdominell kirurgi

3 mars: Respirationssvikt på IVA

31 mars: Prehospitalvård / Katastrofmedicin

28 april: Ultraljud inom anestesi

26 maj: Thoraxanestesi & intensivvård

8 september: Brännskador

29 september: CNS-svikt och intensivvård

27 oktober: Sepsis

24 november: Riskbedömning och Periop vård 1

Share

Möjligheten att kommentera är stängd