27 januari: Anestesi för abdominell kirurgi

3 mars: Respirationssvikt på IVA

31 mars: Prehospitalvård / Katastrofmedicin

28 april: Ultraljud inom anestesi

26 maj: Thoraxanestesi & intensivvård

29 september: CNS-svikt och intensivvård

27 oktober: Sepsis

17 november: Leversvikt – En regiondag i samarbete med SYA i Göteborg och digitalt

Share

Möjligheten att kommentera är stängd