Plats: Föreläsningssal F4, Blocket, Skånes Universitetssjukhus, Lund

TEMA: BARNANESTESI och INTENSIVVÅRD

8.30 – 8.45 Välkomna. Emilie Krite Svanberg

8.50 – 9.50 Barnanestesi. Emilie Krite Svanberg

9.50 – 10.15 KAFFE

10.15 – 11.15 Luftvägskomplikationer – Apricot. Åsa Jungner

11.15 – 12.15 Stabilisering och transport. John Berntsson

12.15 – 13.00 LUNCH

13.00 – 14.00 Barnintensivvård. Anders Nord

14.00 – 15.00 Neonatal HLR. John Berntsson

15.00 – 15.30 Avslutning – kursintyg. Emilie Krite Svanberg

Önskemål om särskild kost skickas till anestesi.sus.lund@skane.se senast 7 dagar innan ST-regiondagen

Share

Möjligheten att kommentera är stängd