Plats: Kioskgatan 17-21, Lund

Tema: Smärtbehandling

08.45-09.00 Samling / Kaffe

09.00-10.00 Smärtfysiologi – Jenny Backlin, Luca La Rosa Smärtmottagningen, IPV Malmö

10.00-10.15 Paus

10.15-11.00 Allmän cancersmärta och konventionell behandling – Hossein Radafshar, Specialiserad palliativ vård Lund

11.00-11.10 Bensträckare

11.10-12.00 Interventionell behandling av cancersmärta – Hossein Radafshar ,Specialiserad palliativ vård Lund

12.00-12.45 Lunch

12.45-13.45 Farmakologi – Jenny Backlin, Luca La Rosa Smärtmottagningen, IPV Malmö

13.45-14.00 Paus

14.00-15.00 Kronisk benign smärta och prevention av kronisk smärta efter kirurgi – Anna Wojanowski, Anestesikliniken Växjö

15.00-15.15 Utvärdering och utdelning av kursintyg Paulina Gyllerup SR Malmö och Magnus Björk SR Växjö

Önskemål om särskild kost skickas till anestesi.sus.lund@skane.se senast 7 dagar innan ST-regiondagen

Share

Möjligheten att kommentera är stängd