Plats: Föreläsningssal F4, Blocket, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Tema: Organ/vävnads-donation

09.00-09.30    Lagar och föreskrifter – Ulrika Peetz Hansson

09.30-09.45    Fika

09.45-10.15     Identifiera och utreda potentiella organdonatorer – David Hyddmark DAL IVA Lund 

10.20-10.50     DCD konceptet – David Hyddmark

11.00-11.45     Patofysiologiska skeendet vid total hjärninfarkt och diagnostik med direkta kriterier – Nils Ståhl NK Lund

11.45-12.00     Frågestund – Alla

12.00-13.00    Lunch

13.00-13.30     Organbevarande behandling och medicinska insatser efter döden – Joakim Ahvenainen

13.35-14.05     Samtal med närstående. – Joakim Ahvenainen

14.15-14.45     Allokering – vad gör en transplantationskoordinator? – Kerstin Karud

14.45-15.00     Fika

15.00-15.30     Vävnadsdonation – Carina Forslund (vävnadsbanken Lund)

15.30.-15.45     Utdelning intyg till deltagare.

Ola Sörensen & André Erdling

Studierektorer Region Syd

Önskemål om särskild kost skickas till anestesi.sus.lund@skane.se senast 7 dagar innan ST-regiondagen

Share

Möjligheten att kommentera är stängd