Under hösten kommer studerektorsnätverket i Södra Regionen att arrangera studiedagar för ST läkare i anestesi.

Regionala kurser är endagars kurser för ST läkare i södra sjukvårdsregionen. Kurserna är obligatoriska för ST läkare & målgruppen är huvudsakligen ST läkare i början/mitten av sin utbildning.

Tid: 9.00 – 15.00
Plats: Universitetssjukhuset i Lund

Fredagen 17. september 2010
Anestesiologisk Farmakologi

Fredagen 29. oktober 2010
Perioperativa risker

Fredagen 26. november 2010
Vätska/Koagulation/Transfusion

Detaljerad program publiceras på anestesisyd.se så småningom

Anmälan till: anestesi.usil@skane.se

Frågor och mer information fås lättast genom Studierektor/ST ansvarig på Din klinik…

Hjärtligt välkomna
Alexey Dolinin Studierektor Anestesikliniken USiL

Share

Möjligheten att kommentera är stängd