Anestesiologisk Farmakologi

Lokal: Föreläsningsal 4, USiL, Blocket
Tid: Fredagen 17.september 2010 kl: 8.45-15.30

8.45-9.15
Samling/Kaffe

9.15-10.00
Det autonoma nervsystemets farmakologi
(Mikael Bodelsson, professor, Lund)

10.05-10.50
Muskellrelaxantias farmakologi
(Alexey Dolinin, studierektor, Lund)

11.00-12.00
Inhalationsanestetikas farmakologi (Del 1)
(Owain Thomas, ST Läkare, Lund)

12.00-13.00
Lunch

13.00-13.45
Inhalationsanestetikas farmakologi (Del 2)
(Owain Thomas, ST Läkare, Lund)

13.45-14.00
Kaffe

14:00-15.00
Perioperativa analgetika
(Ole Naesh Hendriksen, docent, Helsingborg)

Share

Möjligheten att kommentera är stängd