Författararkiv

Tema: Riskbedömning och perioperativ vård 2, Fredag 221125

Det blir en digital dag, länk via Teams kommer genom er studierektor

8-8.15 Check in för deltagare och kort presentation av dagen, Monika Krynell och Paulina Gyllerup

8.15-8.40 Porfyri, Louise Walther Sturesson

8.45 -9.35 Anestesi till patienter med hormonproducerande tumörer, Knut Olanders

9.40-10.20 Muskelsjukdomar, Anna Hellblom

10.20-10.35 Rast

10.35-11.20 Malign Hypertermi, Anna Hellblom

11.25-12.10 Ett vanligt patientfall på op, Henrik Eneroth

12.10- 13.00 Lunch

13.00-14.00 Buprenorfin, Lina Myritz

Välkomna!

Monika Krynell studierektor anestesi Helsingborg

Paulina Gyllerup studierektor IPV SUS Malmö

Share

Tema: Anestesi för specialkirurgi, Fredag 221028

Lokal: F1 Blocket SUS Lund

08.45-09.15: Samling och kaffe

09.15-10.00 Anestesi vid Hipec (Robertas Martus, Malmö)

10.05-10.50 Anestesi vid hybridingrepp (Lina Dalesjö, Lund)

10.55-11.55 Anestesi vid avancerad ryggkirurgi (Linda Sverin, Malmö)

11.55-12.55 Lunch

12.55-14.20 Anestesi vid luftvägskirurgi (Karolina Persson, Lund)

14.25-14.40 Utvärdering och intyg (Fredrik Kullberg SR Växjö, Linas Pieteris, SR Kristianstad)

Önskemål om särskild  kost skickas till anestesi.sus.lund@skane.se senast 7 dagar före ST-dag

Share