Författararkiv

Plats: föreläsningssal F1, Lund Blocket

Tema: CNS-svikt och intensivvård

8.45-9.10 Samling och kaffe + fralla 

9.10-9.15 Studierektorerna inleder dagen, Victor Widborg och André Erdling

9.15-10.15 Hjärnskada efter hjärtstopp – prognosbedömning. Niklas Nielsen

10.30-12.00 Vad bör anestesiologen kunna om epilepsi?. Petrea Frid

12.00-13.15 LUNCH PÅ VALVET (Lunchbuffé)

13.15-14.00 Neurointervention och anestesi. Johan Wassélius

14.00-14.10 Kaffe

14.10-15.00 Neurofysiologi för anestesi/iva-läkare. Erik Westhall

15.00-15.15 Inlämning av utvärdering och utdelning av kursintyg

Välkomna

Petrea Frid, överläkare, med dr, neurologi

Niklas Nielsen, överläkare, professor, anestesi och intensivvård

Johan Wassélius, överläkare, docent, neurologi

Erik Westhall, överläkare, docent, neurofysiologi

Victor Widborg, Studierektor, Helsingborg,

André Erdling, Studierektor, Thoraxanestesi

Share

TEMA: Thoraxanestesi & intensivvård

OBS!! Ny lokal – Konferenslokalen på klinikgatan 5, plan 3 Skånes onkologiska klinik

08.15-08.30 Välkomna! Registrering och kort introduktion

08.30-09.45 Anestesi vid hjärtkirurgi. Emilie Mörtsell

09.45-10.00 Paus

10.00-10.50 Anestesi vid lungkirurgi, lungisolering. André Erdling

10.50-11.00 Paus

11.00-11.45 Thoraxintensivvård I. Martin Stenlo

11.45-12.30 Lunch

12.30-13.20 Thoraxintensivvård II. Martin Stenlo

13.20-13.30 Paus

13.30-14.30 Mekaniskt cirkulationsstöd. André Erdling

Välkomna!

André Erdling & Linas Pieteris

Share

TEMA: Akut ultraljudsdiagnostik

Lokal F1, Blocket Lund

8.45-9.00 Fika och välkomna

9.00-9.30 Fysik – Emilie Krite Svanberg

9.30-10.30 TTE, lungultraljud, ultraljud vid HLR – Lill Blomqwist

 10.30-10.45 Fika

10.45-11.10 TEE – Andrè Erdling

11.10-12.15 Ultraljudssimulering – Petter & Shiva

 12.15-13.00 Lunch utanför föreläsningssalen

13.00-13.45 EFAST & DVT – Sofia Bengtner

 13.45-14.00 Fika

14.00 -14.50 Ultraljudssimulering  -Petter & Shiva

14.50-15.00 Utvärdering och kursintyg

Vi ser fram emot en spännande dag med mycket utbyte från er. Dagen till ära så gästas vi av Devinsens som kommer hjälpa oss med interreaktiv ultraljudssimulering.

Anmäl ev specialkost till anestesi.sus.lund@skane.se

Välkomna!

Petter & Shiva

Share

TEMA: Prehospital sjukvård och katastrofmedicin

Lokal F3, Blocket Lund

8.45-9.00 Fika och kaffe

9.00-9.50 Prehospitalt arbete, Oskar Larsson

9.50-10.00 Paus

10.00-10.50 Interhospitala transporter, Oscar Lundberg

10.50-11.00 paus

11.00-12.00 Katastrofmedicin – organisation, Carina Ekdahl-Hallqvist

12.00-13.15 Lunch på Valvet

13.15-14.05 Trauma och terror Johan Bogg

14.05-14.15 Bensträckare

14.15- 15.00 Trauma och terror Johan Bogg

15.00-15.15 Utvärdering och kursintyg

Vi äter lunchbuffé på Valvet, det finns nästan något för alla att äta där även utan föranmälan. Men annars anmäl specialkost till anestesi.sus.lund@skane.se

Välkomna!

Monika Krynell och Paulina Gyllerup

Share

Tema: Respirationssvikt på IVA


Fredag 3:e mars
Lokal: F4, Blocket Lund

09.15-10.00: Non-invasiv ventilation, Kristoffer Bjerregaard

10.00-10.15: Bensträckare

10.15-11.00: Hemventilation, Anders Kjellén-Larsson

11.00-11.15: Bensträckare

11.15-12.15: V-V ECMO, Edgars Grins

12.15-13.15: LUNCH

13.15-14.00: V-V ECMO, Edgars Grins

14.00-14.15: Bensträckare

14.15-15.00: Invasiv ventilation, Lisa Boström

15.00-15.15: Bensträckare

15.15-16.00: Invasiv ventilation, Lisa Boström

Välkomna

Magnus Björk, Anestesikliniken Växjö

Share

Tema: Anestesi vid bukkirurgi

Plats: föreläsningssal F1, Lund Blocket

8.45 – 9.15 Samling och kaffe

9.15-10.15 Anestesi vid akut buk – Kristjan Baldvinsson

10.15-10.25 Bensträckare

10.25-10.55 Anestesi vid robotkirurgi – Karin Thorlacius

11.00 – 12.00 Epidural vid abdominell kirurgi och postoperativ smärta – Anders Holmström

12.00-13.15 LUNCH

13.15-14.00 ERAS – Tomas Vedin

14.00-14.10 Bensträckare

14.10 – 14.55 Anestesi vid obesitas – Magnus Hjaltalin Jonsson

14.55-15.10 Utvärdering och utdelning av kursintyg

Specialkost anmäls till anestesi.sus.lund@skane.se

Välkomna

Monika Krynell SR Helsingborg och Olof Brandoné SR Ystad

Share

27 januari: Anestesi för abdominell kirurgi

3 mars: Respirationssvikt på IVA

31 mars: Prehospitalvård / Katastrofmedicin

28 april: Ultraljud inom anestesi

26 maj: Thoraxanestesi & intensivvård

29 september: CNS-svikt och intensivvård

27 oktober: Sepsis

17 november: Leversvikt – En regiondag i samarbete med SYA i Göteborg och digitalt

Share

Tema: Riskbedömning och perioperativ vård 2, Fredag 221125

Det blir en digital dag, länk via Teams kommer genom er studierektor

8-8.15 Check in för deltagare och kort presentation av dagen, Monika Krynell och Paulina Gyllerup

8.15-8.40 Porfyri, Louise Walther Sturesson

8.45 -9.35 Anestesi till patienter med hormonproducerande tumörer, Knut Olanders

9.40-10.20 Muskelsjukdomar, Anna Hellblom

10.20-10.35 Rast

10.35-11.20 Malign Hypertermi, Anna Hellblom

11.25-12.10 Ett vanligt patientfall på op, Henrik Eneroth

12.10- 13.00 Lunch

13.00-14.00 Buprenorfin, Lina Myritz

Välkomna!

Monika Krynell studierektor anestesi Helsingborg

Paulina Gyllerup studierektor IPV SUS Malmö

Share

Tema: Anestesi för specialkirurgi, Fredag 221028

Lokal: F1 Blocket SUS Lund

08.45-09.15: Samling och kaffe

09.15-10.00 Anestesi vid Hipec (Robertas Martus, Malmö)

10.05-10.50 Anestesi vid hybridingrepp (Lina Dalesjö, Lund)

10.55-11.55 Anestesi vid avancerad ryggkirurgi (Linda Sverin, Malmö)

11.55-12.55 Lunch

12.55-14.20 Anestesi vid luftvägskirurgi (Karolina Persson, Lund)

14.25-14.40 Utvärdering och intyg (Fredrik Kullberg SR Växjö, Linas Pieteris, SR Kristianstad)

Önskemål om särskild  kost skickas till anestesi.sus.lund@skane.se senast 7 dagar före ST-dag

Share