Länkar

Här finns några länkar som kan vara bra för oss anestesiologer:

Här finns det några av de sökmotorer som kan användas för att hitta pålitlig information på Internet. Vissa av dessa sökmotorer finns gratis på internet och går att använda hemifrån men andra har Region Skåne köpt en prenumeration till. Jag vet tyvärr inte vad som gäller för andra landsting i Södra Regionen, nån kanske kan maila webmaster med info om det.

Gratis på internet:

PubMed
En sökmotor som söker i många databaser, t.ex. Medline. Sannolikt den bästa sökmotorn för att hitta medicinska artiklar. The US National Library of Medicine ansvarar för PubMed. Här finns det FAQ (information) om PubMed.

PubMed Bookshelf
En samling av elektroniska böcker som man kan söka i. Inte så många böcker just nu men kommer säkert att bli väldigt bra.

Peripheral Regional Anaesthesia
En väldigt bra sajt som har mycket om regional anestesi, bl. annat videofilmer som visar diverse tekniker.

Drug Database for Acute Porphyria
En databas där man kan slå upp alla olika läkemedel och kolla om det går bra att använda dessa för personer med porfyri.

FASS
FASS finns förstås på nätet.

Socialstyrelsens kunskapsdatabas om små och mindre kända handikappgrupper
En kunskapsdatabas om små och mindre kända handikappgrupper är under uppbyggnad inom Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen. Med små och mindre kända handikappgrupper avses ovanliga sjukdomar/skador som leder till omfattande funktionshinder och som finns hos högst 100 personer per miljon invånare

SweMed+
En svensk motsvarighet till Medline

The Merck Manual
Inte så mycket om just anestesi eller intensivvård men däremot en bra bok för att hitta en kort text om nästan vad som helst annat. Här finns det information om boken.

Prenumerationer (ej gratis men Region Skåne prenumererar)

UpToDate
Region Skåne prenumererar på denna databas. Välj ”Click Here to log on” till höger på sidan för att komma in. Detta är egentligenen en elektronisk evidence based textbok på nätet, kontinuerligt uppdaterad och väldigt bra.

Cochrane Library
Här kan man se The Cochrane Database of Systematic Reviews. Här kan man sen välja ”Anaesthesia” för att bara se de Review och Protokoller som har att göra med anestesi.

Harrison’s online
Harrison’s principals of internal medicine.

EIRA portalen
Kontakta biblioteket för att få ett lösenord och då kan man komma åt detta hemifrån. Här finns det många tidskrifter och databaser.

Share