Kontakta oss

Anestesisyd.se är en hemsida för alla anestesiologer i Södra Regionen.

  • Alla regionala SK-kurser kommer att annonseras här.
  • Vårt mål är att postgraduate utbildning på regional nivå skall annonseras här.
  • All typ av information om kurser kommer att läggas här; alltifrån annonsering och scheman till hänsvisning till litteratur och foto från kursen.
  • Här finns länkar till hemsidor av intresse för anestesiologer.
  • Andra typer av möten kan annonseras här.

Om Du behöver ta kontakt med oss kan eller om du har nånting som du vill publicera på AnestesiSyd så kan Du använda detta formulär:

Share