Plats: Föreläsningssal F4, Blocket, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Tema: Organ/vävnads-donation

09.00-09.30    Lagar och föreskrifter – Ulrika Peetz Hansson

09.30-09.45    Fika

09.45-10.15     Identifiera och utreda potentiella organdonatorer – David Hyddmark DAL IVA Lund 

10.20-10.50     DCD konceptet – David Hyddmark

11.00-11.45     Patofysiologiska skeendet vid total hjärninfarkt och diagnostik med direkta kriterier – Nils Ståhl NK Lund

11.45-12.00     Frågestund – Alla

12.00-13.00    Lunch

13.00-13.30     Organbevarande behandling och medicinska insatser efter döden – Joakim Ahvenainen

13.35-14.05     Samtal med närstående. – Joakim Ahvenainen

14.15-14.45     Allokering – vad gör en transplantationskoordinator? – Kerstin Karud

14.45-15.00     Fika

15.00-15.30     Vävnadsdonation – Carina Forslund (vävnadsbanken Lund)

15.30.-15.45     Utdelning intyg till deltagare.

Ola Sörensen & André Erdling

Studierektorer Region Syd

Önskemål om särskild kost skickas till anestesi.sus.lund@skane.se senast 7 dagar innan ST-regiondagen

Plats: Föreläsningssal F4, Blocket, Skånes Universitetssjukhus, Lund

TEMA: BARNANESTESI och INTENSIVVÅRD

8.30 – 8.45 Välkomna. Emilie Krite Svanberg

8.50 – 9.50 Barnanestesi. Emilie Krite Svanberg

9.50 – 10.15 KAFFE

10.15 – 11.15 Luftvägskomplikationer – Apricot. Åsa Jungner

11.15 – 12.15 Stabilisering och transport. John Berntsson

12.15 – 13.00 LUNCH

13.00 – 14.00 Barnintensivvård. Anders Nord

14.00 – 15.00 Neonatal HLR. John Berntsson

15.00 – 15.30 Avslutning – kursintyg. Emilie Krite Svanberg

Önskemål om särskild kost skickas till anestesi.sus.lund@skane.se senast 7 dagar innan ST-regiondagen

Plats: F4, Blocket Lund

Tema: Obstetrisk anestesi

8.45-9.15 Samling och fika

9.15-9.45 Graviditetsfysiologi

9.50-10.50 Obstetrisk anestesi

11.00-11.30 Obstetrisk smärtlindring

11.35-12.00 Anestesi till gravida vid icke-obstetriska ingrepp

12.00-12.45 Lunch

12.45-13.45 Preeklampsi, eklampsi och anestesiologiskt omhändertagande

13.45-14.00 Fika

14.00-14.50 Obstetrisk blödning

14.50-15.00 Utvärdering och utdelning av intyg

Specialkost meddelas till anestesi.sus.lund@skane.se senast 15/1.

Välkomna!

26 januari: Obstetrisk anestesi

1 mars: Smärtbehandling

22 mars: Barnanestesi och intensivvård

26 april: Organ- och vävnadsdonation

31 maj: Basic science I

13 september: Brännskador

25 oktober: Riskbedömning och Periop vård 1

15 november: ”Den geriatriska patienten” – regiondag i samarbete med SYA

6 december: Vätska, transfusion, koagulation

Det blir en digital dag, länk via Teams kommer i mail från SR!

Tema: sepsis

09.00-09.15  Check in för deltagare och kort presentation av dagen, Olof Brandoné SR Ystad och Paulina Gyllerup, SR IPV Malmö

09.15-10.45  Sepsis, Jonas Tverring infektionsläkare, Helsingborg

10.45 -11.00 Paus

11.00- 12.00 Vätskebehandling vid sepsis, Fredrik Fellert Trelleborg

12.00 – 13.35 Lunch

13.40 – 14.30  Respiration vid sepsis, Patrik Johnsson, Malmö

14.30- 15.00  CRRT vid sepsis , Marcus Broman, Lund

15.00 -15.15  Avslut , Paulina Gyllerup och Olof Brandoné

Välkomna!

Olof Brandoné studierektor anestesi Ystad

Paulina Gyllerup studierektor IPV SUS Malmö

Plats: föreläsningssal F1, Lund Blocket

Tema: CNS-svikt och intensivvård

8.45-9.10 Samling och kaffe + fralla 

9.10-9.15 Studierektorerna inleder dagen, Victor Widborg och André Erdling

9.15-10.15 Hjärnskada efter hjärtstopp – prognosbedömning. Niklas Nielsen

10.30-12.00 Vad bör anestesiologen kunna om epilepsi?. Petrea Frid

12.00-13.15 LUNCH PÅ VALVET (Lunchbuffé)

13.15-14.00 Neurointervention och anestesi. Johan Wassélius

14.00-14.10 Kaffe

14.10-15.00 Neurofysiologi för anestesi/iva-läkare. Erik Westhall

15.00-15.15 Inlämning av utvärdering och utdelning av kursintyg

Välkomna

Petrea Frid, överläkare, med dr, neurologi

Niklas Nielsen, överläkare, professor, anestesi och intensivvård

Johan Wassélius, överläkare, docent, neurologi

Erik Westhall, överläkare, docent, neurofysiologi

Victor Widborg, Studierektor, Helsingborg,

André Erdling, Studierektor, Thoraxanestesi

TEMA: Thoraxanestesi & intensivvård

OBS!! Ny lokal – Konferenslokalen på klinikgatan 5, plan 3 Skånes onkologiska klinik

08.15-08.30 Välkomna! Registrering och kort introduktion

08.30-09.45 Anestesi vid hjärtkirurgi. Emilie Mörtsell

09.45-10.00 Paus

10.00-10.50 Anestesi vid lungkirurgi, lungisolering. André Erdling

10.50-11.00 Paus

11.00-11.45 Thoraxintensivvård I. Martin Stenlo

11.45-12.30 Lunch

12.30-13.20 Thoraxintensivvård II. Martin Stenlo

13.20-13.30 Paus

13.30-14.30 Mekaniskt cirkulationsstöd. André Erdling

Välkomna!

André Erdling & Linas Pieteris

TEMA: Akut ultraljudsdiagnostik

Lokal F1, Blocket Lund

8.45-9.00 Fika och välkomna

9.00-9.30 Fysik – Emilie Krite Svanberg

9.30-10.30 TTE, lungultraljud, ultraljud vid HLR – Lill Blomqwist

 10.30-10.45 Fika

10.45-11.10 TEE – Andrè Erdling

11.10-12.15 Ultraljudssimulering – Petter & Shiva

 12.15-13.00 Lunch utanför föreläsningssalen

13.00-13.45 EFAST & DVT – Sofia Bengtner

 13.45-14.00 Fika

14.00 -14.50 Ultraljudssimulering  -Petter & Shiva

14.50-15.00 Utvärdering och kursintyg

Vi ser fram emot en spännande dag med mycket utbyte från er. Dagen till ära så gästas vi av Devinsens som kommer hjälpa oss med interreaktiv ultraljudssimulering.

Anmäl ev specialkost till anestesi.sus.lund@skane.se

Välkomna!

Petter & Shiva

TEMA: Prehospital sjukvård och katastrofmedicin

Lokal F3, Blocket Lund

8.45-9.00 Fika och kaffe

9.00-9.50 Prehospitalt arbete, Oskar Larsson

9.50-10.00 Paus

10.00-10.50 Interhospitala transporter, Oscar Lundberg

10.50-11.00 paus

11.00-12.00 Katastrofmedicin – organisation, Carina Ekdahl-Hallqvist

12.00-13.15 Lunch på Valvet

13.15-14.05 Trauma och terror Johan Bogg

14.05-14.15 Bensträckare

14.15- 15.00 Trauma och terror Johan Bogg

15.00-15.15 Utvärdering och kursintyg

Vi äter lunchbuffé på Valvet, det finns nästan något för alla att äta där även utan föranmälan. Men annars anmäl specialkost till anestesi.sus.lund@skane.se

Välkomna!

Monika Krynell och Paulina Gyllerup

Tema: Respirationssvikt på IVA


Fredag 3:e mars
Lokal: F4, Blocket Lund

09.15-10.00: Non-invasiv ventilation, Kristoffer Bjerregaard

10.00-10.15: Bensträckare

10.15-11.00: Hemventilation, Anders Kjellén-Larsson

11.00-11.15: Bensträckare

11.15-12.15: V-V ECMO, Edgars Grins

12.15-13.15: LUNCH

13.15-14.00: V-V ECMO, Edgars Grins

14.00-14.15: Bensträckare

14.15-15.00: Invasiv ventilation, Lisa Boström

15.00-15.15: Bensträckare

15.15-16.00: Invasiv ventilation, Lisa Boström

Välkomna

Magnus Björk, Anestesikliniken Växjö

Tema: Anestesi vid bukkirurgi

Plats: föreläsningssal F1, Lund Blocket

8.45 – 9.15 Samling och kaffe

9.15-10.15 Anestesi vid akut buk – Kristjan Baldvinsson

10.15-10.25 Bensträckare

10.25-10.55 Anestesi vid robotkirurgi – Karin Thorlacius

11.00 – 12.00 Epidural vid abdominell kirurgi och postoperativ smärta – Anders Holmström

12.00-13.15 LUNCH

13.15-14.00 ERAS – Tomas Vedin

14.00-14.10 Bensträckare

14.10 – 14.55 Anestesi vid obesitas – Magnus Hjaltalin Jonsson

14.55-15.10 Utvärdering och utdelning av kursintyg

Specialkost anmäls till anestesi.sus.lund@skane.se

Välkomna

Monika Krynell SR Helsingborg och Olof Brandoné SR Ystad

27 januari: Anestesi för abdominell kirurgi

3 mars: Respirationssvikt på IVA

31 mars: Prehospitalvård / Katastrofmedicin

28 april: Ultraljud inom anestesi

26 maj: Thoraxanestesi & intensivvård

29 september: CNS-svikt och intensivvård

27 oktober: Sepsis

17 november: Leversvikt – En regiondag i samarbete med SYA i Göteborg och digitalt

Tema: Riskbedömning och perioperativ vård 2, Fredag 221125

Det blir en digital dag, länk via Teams kommer genom er studierektor

8-8.15 Check in för deltagare och kort presentation av dagen, Monika Krynell och Paulina Gyllerup

8.15-8.40 Porfyri, Louise Walther Sturesson

8.45 -9.35 Anestesi till patienter med hormonproducerande tumörer, Knut Olanders

9.40-10.20 Muskelsjukdomar, Anna Hellblom

10.20-10.35 Rast

10.35-11.20 Malign Hypertermi, Anna Hellblom

11.25-12.10 Ett vanligt patientfall på op, Henrik Eneroth

12.10- 13.00 Lunch

13.00-14.00 Buprenorfin, Lina Myritz

Välkomna!

Monika Krynell studierektor anestesi Helsingborg

Paulina Gyllerup studierektor IPV SUS Malmö

Tema: Anestesi för specialkirurgi, Fredag 221028

Lokal: F1 Blocket SUS Lund

08.45-09.15: Samling och kaffe

09.15-10.00 Anestesi vid Hipec (Robertas Martus, Malmö)

10.05-10.50 Anestesi vid hybridingrepp (Lina Dalesjö, Lund)

10.55-11.55 Anestesi vid avancerad ryggkirurgi (Linda Sverin, Malmö)

11.55-12.55 Lunch

12.55-14.20 Anestesi vid luftvägskirurgi (Karolina Persson, Lund)

14.25-14.40 Utvärdering och intyg (Fredrik Kullberg SR Växjö, Linas Pieteris, SR Kristianstad)

Önskemål om särskild  kost skickas till anestesi.sus.lund@skane.se senast 7 dagar före ST-dag

Tema: Regionalanestesi

Lokal: Föreläsningssal F1, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.00: Samling och kaffe

09.00 – 10.00: Lokalanestetika, Andre Erdling

10.05 – 10.55: Centrala blockader, Sigurbjörg Sigurjónsdóttir

11.05 – 12.00: Workshop: Perifera nervblockader, Lundén/Sverin/Baldvinsson (Lokal: Preop)

12.00 – 13.00: Lunch (Lokal: Postop:s fikarum)

13.00 – 15.00: Forts. Workshop: Perifera nervblockader

Välkomna!

28 januari: Vätska, transfusion och koagulation

18 februari: Den geriatriske patienten

25 mars: Smärtbehandling

29 april: Barnanestesi & intensivvård

20 maj: Basic science II & farmakologi

23 september: Regionalanestesi

28 oktober: Anestesi för specialkirurgi

25 november: Riskbedömning & perioperativ vård

Önskemål om särskild  kost skickas till anestesi.sus.lund@skane.se senast 7 dagar före ST-dag

Plats: Kioskgatan 17-21, Lund

Tema: Smärtbehandling

08.45-09.00 Samling / Kaffe

09.00-10.00 Smärtfysiologi – Jenny Backlin, Luca La Rosa Smärtmottagningen, IPV Malmö

10.00-10.15 Paus

10.15-11.00 Allmän cancersmärta och konventionell behandling – Hossein Radafshar, Specialiserad palliativ vård Lund

11.00-11.10 Bensträckare

11.10-12.00 Interventionell behandling av cancersmärta – Hossein Radafshar ,Specialiserad palliativ vård Lund

12.00-12.45 Lunch

12.45-13.45 Farmakologi – Jenny Backlin, Luca La Rosa Smärtmottagningen, IPV Malmö

13.45-14.00 Paus

14.00-15.00 Kronisk benign smärta och prevention av kronisk smärta efter kirurgi – Anna Wojanowski, Anestesikliniken Växjö

15.00-15.15 Utvärdering och utdelning av kursintyg Paulina Gyllerup SR Malmö och Magnus Björk SR Växjö

Önskemål om särskild kost skickas till anestesi.sus.lund@skane.se senast 7 dagar innan ST-regiondagen

« Föregående inlägg