Tema: Den geriatriske patienten

Lokal: Föreläsningssal F3, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling och kaffe

09.15 – 10.30: Höftfrakturer (Ola Olsson)

10.35 – 12.00: Åldrandets fysiologi och anstesi till äldre (Lars Gillberg)

12.00 – 13.00: Lunch

13.00 – 14.00: Etiska dilemman vid vård i livet slutskede (Dag Lundberg)

14.00 – 14.15: Kaffe

14.15 – 15.15: Den äldre och kognitivt påverkade patienten (Ann- Marie Liljeroth) 

15.15 -15.30: Utvärdering och intyg

Välkomna!

Share

Möjligheten att kommentera är stängd