Akuta smärta – Fysiologi, Farmakologi & Terapi

Tid: 08.45-15.00 Fredagen 11.september 2009

Lokal: Föreläsningssal 1, Kioskgatan 21, Byggnad 18 – indgång 21    (Karta)

Kursansvarig: Ole Naesh (Helsingborg)

08.45-09.00
Samling/Kaffe

09.00-09.15
Introduktion
(Ole Naesh, Anestesikliniken, Helsingborg)

09.15-10.15
Smärtfysiologi & Farmakologi

10.15-10.30
Diskussion & Frågor

10.30-11.30
Perioperativ omhändertagande av patienter i kronisk opiotbehandling
(Marie Young, Anestesikliniken, UMAS)

11.30-12.30
Lunch

12.30-13.30
Postoperativ smärta
(Åsa Rudin, Intensiv- & Perioperativ vård, USiL)

13.30-14.00
Procedurrelaterad smärta på IVA
(Ole Naesh, Anestesikliniken, Helsingborg)

14.00-14.15
Kaffe

14.15-14.45
Riskgrupper för Oligoanalgesi
(Ole Naesh, Anestesikliniken, Helsingborg)

Share

Möjligheten att kommentera är stängd