Tema: Respiratorisk svikt på IVA och ECMO
Lokal – SUS Lund föreläsningssal F2
08.45 – 09.15: Samling, kaffe.
09.15 – 11.00: Lungfysiologi  – Martin Annborn, SUS Lund
11.15 – 12.15: ECMO – Edgar Grins, SUS Lund
12.00 – 13.00: Lunch i matsalen
13.00 – 14.45: Protektiv ventilation – Johan Persson, SUS Lund (inkl. besnträckare och frukt)
14.45 – 15.00: Utvärdering och intyg
Varmt välkomna!
Martina Klarén
0703-324836
Share

Möjligheten att kommentera är stängd