Intoxikationsdag 17 januari

Föreläsare
David Wood, Consultant Toxicologist, Guy’s and St Thomas’ Poisons Unit, London
Hanna Ovaska, Toxicologist, Guy’s and St Thomas’ Poisons Unit, London
Kai Knudsen, Anestesi och intensivvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Karin Thorlacius, Anestesi och Intensivvård, Universitetssjukhuset, Lund

08.30 – 09.00 Samling, kaffe

09.00 – 09.20 Lokalanestetika, toxicitet och behandling av toxiska symptom
Kai Knudsen

09.20 – 10.00 GHB
Kai Knudsen

10.00 – 10.15 Bensträckare

10.15 – 11.05 A London perspective on recreational drug use – toxicity, prevalence and treatments
David Wood

11.10 – 12.00 Enhancing elimination / reducing absorption of drugs in an ITU setting
Hanna Ovaska

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00 – 13.50 What’s new in the management of cardiovascular drug toxicity – anything or nothing?
David Wood

13.55 – 14.30 Dragon flie intoxication
Karin Thorlacius

14.30 – 14.50 Kaffe

14.50 – 15.45 Scenario
Hanna Ovaska och David Wood

Share

Möjligheten att kommentera är stängd