Tema: På andra sidan skynket

Lokal: Föreläsningssal F3, SUS Lund

8.45 – 9.15 Samling med kaffe

9.15 – 10.00 Kirurgi, Gabriel Börner

10.10 – 10.55 ÖNH, Johanna Sjövall

11.05 – 11.50 Gynekologi, Maria Andrada

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.45 Ortopedi, Anna Stefansdottir

13.50 – 14.35 Urologi, Mats Bläckberg

14.35 – 15.00 Kaffe med avslut och intygsutdelning

Välkomna!

Share

Möjligheten att kommentera är stängd