Tema: Organ- och vävnadsdonation

Lokal: Föreläsningssal F3, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling och kaffe

09.15 – 09.45: Lagar och organisation (Mårten Unnerbäck)

09.45 – 10.05: Identifiering av donator (Björn Bark)

10.05 – 10.35: Vävnadsdonation (Carina Forslund)

10.35 – 10.45: Paus

10.45 – 11.15: Total hjärninfarkt – orsaker (Nils Ståhl)

11.15 – 12.00: Total hjärninfarkt – diagnostik (Joakim Ahvenainen)

12.00 – 13.00: Lunch på Stamstället

13.00 – 13.30: Vård av donator (Joakim Ahvenainen)

13.30 – 14.00: Koordinering vid organdonation (Kerstin Karud)

14.00 – 14.15: Paus

14.15 – 14.45: Möte med transplanterad patient

14.45 – 15.00: Utvärdering och intyg

Välkomna!

Share

Möjligheten att kommentera är stängd