Tema: Anestesi vid abdominell kirurgi

Lokal: Föreläsningssal F3, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling och kaffe

09.15 – 10.15: Akut abdomen (Olof Persson)

10.15 – 10.45: Robotkirurgi (Katarina Levin)

10.45 – 12.00: Epidural och postoperativ smärta (Åsa Rudin)

12.00 – 13.00: Lunch på stamstället

13.00 – 13.55: Obesitas (Magnus Hjaltalin Jonsson)

13.55 – 14.00: Kaffe

14.00 – 14.55: ERAS (Najia Azhar)

14.55 – 15.15: Utvärdering och kursintyg

Välkomna!

Share

Möjligheten att kommentera är stängd