Tema: Anestesi för specialkirurgi

Lokal: F1, Blocket SUS Lund

08.45- 09.15: Samling och kaffe

09.15 -1040: Anestesi vid neuroradiologi, Johan Bonnevier

10.45 -12.10: Anestesi vid luftvägskirurgi, Karolina Persson

12.10-13.05: Lunch BMC

13.05-13.50: Anestesi vid hybridingrepp, Lina Dalesjö

13.50 -14.00: Kaffe

14.00-15.00: Anestesi vid ryggkirurgi, Marie Young

15.00-15.15: Utvärdering och kursintyg

Delmål:

ST SoS 2008: Delmål 1,2, 3, 4, 5,11. ST SoS 2015: Delmål c1,c2,c3,c4,c5,c11

Välkomna!

Share

Möjligheten att kommentera är stängd