Tema: Basic Science II (Farmakologi)

Plats: Webföreläsning via Zoom, Anslutningslänk finner ni på: Internetanestesi.se/live

08.00-08.15 Check-in (OBS- tidigare än brukligt)

8.15-8.45 Muskelrelaxantia (Owain Thomas) 30min

9.00-9.30 Inhalationsanestetika (Owain Thomas) 30min

09.45-10.30 Perioperativ analgetika (Haraldur Gudnason) 45min

10.45-11.30 Autonoma Nervsystemet (Mikael Bodelsson) 45min

11.30-12.15 Lunchuppehåll

12.15-13.30 Farmakokinetik (Mikael Bodelsson) 75min

13.45-14.30 Intravenös anestesi (Mikael Bodelsson) 45min

14.30-14.45 Avslutning

Delmål ST SoS 2008: 1,2,5,8

Delmål ST SoS 2015: c1, c2, c5, c8,b3

Ansvariga:

Gustav Mattiasson (Studierrektor, Lund)

Anders Nordlinder (Studierektor, BUS)

Share

Möjligheten att kommentera är stängd