Tema: Prehospital vård och katastrofmedicn

Lokal: F3, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling / Kaffe

09.15 – 10.10: Prehospitalt arbete, Caroline Hagström

10.15 – 11.10: Ambulanstransporter mellan sjukhus, Maria Janson

11.15 – 12.15: Katastrofmedicin – organisation, Carina Ekdahl -Hallqvist

12.15 – 13.00: Lunch, serveras i F3

13.00 – 13.55: Trauma och terror, Johan Bogg

13.55 – 14.10: Kaffe

14.10 – 15.00 Trauma och terror (forts.), Johan Bogg

15.00 – 15.15 Utvärdering och utdelning av kursintyg

Välkomna!

/Per Ederoth

Share

Möjligheten att kommentera är stängd