2021

29 januari: Thoraxanestesi och thoraxintenssivvård

5 mars: Basic science I

26 mars: Respirationssvikt på IVA

30 april: CNS-svikt

28 maj: Barnanestesi och barnintensivvård – INSTÄLLD

17 september: Riskbedömning och perioperativ vård I

15 oktober: Obstetrisk anestesi

29 oktober: Organ- och vävnadsdonation

26 november: Organsvikt på IVA

Önskemål om särskild  kost skickas till anestesi.sus.lund@skane.se senast 7 dagar före ST-dag  

Share

Möjligheten att kommentera är stängd