Tema: Thoraxanestesi och thoraxintensivvård

Lokal: Digital utb. Länk till Teams kommer på mail från lokal studierektor

08.15: Anslutning till Teams

08.30-09.45: Anestesi vid hjärtkirurgi, Maria Adrian

09.45-10.00: Paus

10.00-10.50: Hjärt-/Lungtransplanterad pat. + lungkirurgi, Snejana Hyllén

10.50-11.00: Paus

11.00-11.45: Thoraxintensivvård, André Erdling

11.45-12.30: Lunch

12.30-13.20: Thoraxintensivvård, André Erdling

13.20-13.30: Paus

13.30-14.30: Mekaniskt cirkulationsstöd inkl. ECMO, Edgars Grins

14.30-14.45: Avslut inkl. utvärdering och kursintyg

Välkomna!

Per Ederoth och Kristoffer Bjerregaard

Share

Möjligheten att kommentera är stängd