Tema: Basic science II & farmakologi

Lokal: Teams via länk från lokal studierektor

08.00 – 08.15: Check in

08.15 – 09.00: Autonoma Nervsystemet, Mikael Bodelsson

09.00 – 09.15: Rast

09.15 – 10.30: Farmakokinetik, Mikael Bodelsson

10.30 – 10.45: Rast

10.45 – 11.30: Intravenös anestesi, Mikael Bodelsson

11.30 – 12.15: Lunch

12.15 -13.00: Muskelrelaxantia, André Erdling

13.00 – 13.15: Rast

13.15 – 14.00: Inhalationsanestetika, Petter Wilander

14.00 – 14.15: Rast

14.15 – 14.45: Avrundning + EDAIC-tips, Petter Wilander och André Erdling

Välkomna!

Share

Möjligheten att kommentera är stängd