Tema: Riskbedömning och perioperativ vård 2, Fredag 221125

Det blir en digital dag, länk via Teams kommer genom er studierektor

8-8.15 Check in för deltagare och kort presentation av dagen, Monika Krynell och Paulina Gyllerup

8.15-8.40 Porfyri, Louise Walther Sturesson

8.45 -9.35 Anestesi till patienter med hormonproducerande tumörer, Knut Olanders

9.40-10.20 Muskelsjukdomar, Anna Hellblom

10.20-10.35 Rast

10.35-11.20 Malign Hypertermi, Anna Hellblom

11.25-12.10 Ett vanligt patientfall på op, Henrik Eneroth

12.10- 13.00 Lunch

13.00-14.00 Buprenorfin, Lina Myritz

Välkomna!

Monika Krynell studierektor anestesi Helsingborg

Paulina Gyllerup studierektor IPV SUS Malmö

Share

Möjligheten att kommentera är stängd