Tema: Respirationssvikt på IVA


Fredag 3:e mars
Lokal: F4, Blocket Lund

09.15-10.00: Non-invasiv ventilation, Kristoffer Bjerregaard

10.00-10.15: Bensträckare

10.15-11.00: Hemventilation, Anders Kjellén-Larsson

11.00-11.15: Bensträckare

11.15-12.15: V-V ECMO, Edgars Grins

12.15-13.15: LUNCH

13.15-14.00: V-V ECMO, Edgars Grins

14.00-14.15: Bensträckare

14.15-15.00: Invasiv ventilation, Lisa Boström

15.00-15.15: Bensträckare

15.15-16.00: Invasiv ventilation, Lisa Boström

Välkomna

Magnus Björk, Anestesikliniken Växjö

Share

Möjligheten att kommentera är stängd