Det blir en digital dag, länk via Teams kommer i mail från SR!

Tema: sepsis

09.00-09.15  Check in för deltagare och kort presentation av dagen, Olof Brandoné SR Ystad och Paulina Gyllerup, SR IPV Malmö

09.15-10.45  Sepsis, Jonas Tverring infektionsläkare, Helsingborg

10.45 -11.00 Paus

11.00- 12.00 Vätskebehandling vid sepsis, Fredrik Fellert Trelleborg

12.00 – 13.35 Lunch

13.40 – 14.30  Respiration vid sepsis, Patrik Johnsson, Malmö

14.30- 15.00  CRRT vid sepsis , Marcus Broman, Lund

15.00 -15.15  Avslut , Paulina Gyllerup och Olof Brandoné

Välkomna!

Olof Brandoné studierektor anestesi Ystad

Paulina Gyllerup studierektor IPV SUS Malmö

Share

Möjligheten att kommentera är stängd