26 januari: Obstetrisk anestesi

1 mars: Smärtbehandling

22 mars: Barnanestesi och intensivvård

26 april: Organ- och vävnadsdonation

31 maj: Basic science I

13 september: Brännskador

25 oktober: Riskbedömning och Periop vård 1

15 november: ”Den geriatriska patienten” – regiondag i samarbete med SYA

6 december: Vätska, transfusion, koagulation

Share

Möjligheten att kommentera är stängd