Geriatrisk Anestesi & Intensivvård

Tid:    Fredagen 8.maj 2009    9:00 – 15.00

Lokal:    Föreläsningssal 2 i Blocket – Universitetssjukhuset i Lund

Kurs ansvarig: Rikard Linnér (USiL)

 
9:00-9.15     
Samling / Kaffe

9:15-10:15
Åldrandets fysiologi & farmakologi från anestesiologens perspektiv
(Rikard Linnér)

10.30-11:45
Vård i livets slutskede
(Dag Lundberg & Andreas Hvarfner)

11:45-12:30
Lunch

12:30- 13:30
Njurfunktion & njurprotektion hos äldre
(Edgars Grins)

13:45-15:00
Smärtlindring & postoperativt delirium hos geriatrisk patienter
(?)

Välkomna!

Share

Möjligheten att kommentera är stängd