Anestesi vid Abdominal Kirurgi

Tid:    Fredagen 27.mars 2009    8:45 – 15.00

Lokal:    Föreläsningssal 1 i Blocket – Universitetssjukhuset i Lund

Kurs ansvariga:     O.Naesh (Helsingborg) & M.Young (UMAS)

 
8:45-9:00          Samling / Kaffe

9:00-9:10
Introduktion

9:10-10:30
“Enhanced Recovery After Surgery”   (ERAS konceptet)
(Christina Stene, Kirurgi-kliniken, Ängelholm/Helsingborg/UMAS)

10.30-10:45       Kaffe

10:45-11:15
Perioperativ Vätskabehandling: senaste rön
(O.Naesh, Anestesikliniken, Helsingborg)

11:15-11:30
Diskussion & Frågor

11:30-12:30          Lunch

12:30- 13:30
Anestesi till Den Obesa Patienten
(G.Negelius, Anestesikliniken, USiL)

13:45-14:15
Perioperativ Glukoskontroll: ”tight or loose”
(O.Naesh, Anestesikliniken, Helsingborg)

14:15- 14:45
Perioperativ Smärtbehandling : EDA vs PCA
(M.Young, Anestesikliniken, UMAS)

14:45-15:00
Diskussion & Evaluering

Share

Möjligheten att kommentera är stängd