Anestesi för specialkirurgi

Tid:
Fredagen 29.januari 2010 kl: 8.45 – 15.15

Lokal:
Föreläsningssal 5, Blocket, USiL

Kursansvarig: Alexey Dolinin (USiL)

8.45-9.15
Samling/Kaffe

9.15-10.05
Anestesi för inteventionell radiologi/MR
(Bogi Asgeirsson, VO Intensiv och Perioperativ vård, USiL)

10.05-11.00
Fysiologi av och teknik för enlungsventilation
(Alexey Dolinin, VO Intensiv och Perioperativ vård, USiL)

11.00-12.00
Anestesi för luftvägskirurgi
(Kerstin Ohlson/Louise Walter, VO Intensiv och Perioperativ vård, USiL)

12.00-13.00
Lunch

13.00-14.00
Anestesi för avancerad ryggkirurgi
(Marie Young, Anestesikliniken, UMAS)

14.00-14.15
Kaffe

14.15-15.15
Anestesi för robotassisterad och laparoskopisk kirurgi
(Linda Månsson/Thorgerdur Sigurdadottir, VO Intensiv och Perioperativ vård, USiL)

Share

Möjligheten att kommentera är stängd