Barnanestesi

Lokal: USiL, Föreläsningsal 1 (F1) under Aulan i Blocket
Tid: Fredagen 19.mars 2010 kl: 8.45-15.15

Planerings ansvariga:
Martina Klarén
Gunilla Islander

Kursansvarig ”på plats” är Alexey Dolinin

8.45-9.00
Samling/Kaffe

9.00-9.55
Cirkulation hos spädbarn
(Ann-Kristin Olsson, Barnanestesi Lund)

10.00-10.55
Neonatal omhändertagande vid förlossningsasfyxi-återupplivning, transport & kylbehandling
(Lars Björklund, Neonatologi Lund)

11.00-12.00
Spädbarn och anestesi, skillnad mot vuxna?
(Per Westrin, Barnanestesi Lund)

12.00-13.00
Lunch

13.00-14.00
Non-invasiv ventilation hos små och stora barn?
(Valeria Perez de Sa, Barnanestesi Lund)

14.00-14.15
Kaffe

14.15-15.15
Barn HLR, omhändertagande av trauma, pediatrisk mobila intensivvårdsgrupper
(Jan Gelberg, Barnanestesi Lund)

Välkomna!

Share

Möjligheten att kommentera är stängd