Tidigare planerat ST Regiondag i Lund fredagen 26. november 2010 (Vätska/Koagulation/Transfusion) flyttas till vårterminen pga Regional utbildnings- och inspirationdagen i Malmö

Alla är istället velkomna till Malmö !!!

Anmälan senast 10.november till anestesi.umas@skane.se
(Namn, Klinik, Ort, Faktureringsadress, RS-id)

Anmälningsavgift 250.- inkluderar förmiddagskaffe och lunch
Anmälan är bindande, men ej personlig

Share

Möjligheten att kommentera är stängd