”Hur möter vi akutsjukvårdens nya utmaningar?”

Lokal: Jubileumsaulan, ingång 59, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Tid: Fredagen 26.november 2010, kl. 8:30 – 15:30

8:30
Introduktion
Jonas Åkeson
Universitetslektor, Anestesiologi och intensivvård, Lunds Universitet

Välkommen
Görel Nergelius
Klinikchef, Anestesikliniken, Skåne Universitetssjukhus, Malmö

8.40
Vilka förväntingar har vi politiker på sjukvården?
Pia Kinhult
Ordförande, Regionstyrelsen, Region Skåne

9.00
Hur möter vi det ökande söktrycket inom akutsjukvården?
Lars Stavenow
Klinikchef, Akutcentrum, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

9.45
Kaffe

10.15
Var finns flaskhalsarna i flödet av våra akuta patienter genom sjukhuset?
Catharina Kristoffersson
Vårdplatskoordinator, Akutcentrum, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

10.30
Hur väljer man vid brist på IVA-platser?
Peter Dahm
Sektionschef, överläkare, Anestesi- och intensivvårdskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

11.00
Vad kan man konkret göra när nu allt fler patienter kommer att behöva opereras akut?
Cecilia Rogmark, ortoped
Maria Kvennborn, opkoordinator
Johan Kettisen, anestesiolog
Hanna Sundblad, anestesisjuksköterska
Birte Oskarsson, opsjuksköterska
Ortopediska kliniken och Anestesikliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Avslutande paneldiskussion

12.30
Lunch

13.15
Kan vi förbereda oss ännu bättre genom simulering av patientflöde…?
Marie Persson
Logistikforskare och fd intensivvårdssjuksköterska, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona

14.00
Bensträckare

14.10
…eller genom teamträning fullskalesimulering?
Christer Carlsson
Anita Dowler
Anneli Kihlgren
Paul Rosenlöf
Mårten Unnerbäck
Centrum för medicinsk simulering, Skåne Universitetssjukhus, Malmö

15.20
Sammanfattande intryck
Harald Roos
Divisionschef, Kirurgidivisionen, Skånes Universitetssjukhus, Malmö/Lund

Anmälan senast 10.november till anestesi.umas@skane.se
(Namn, Klinik, Ort, Faktureringsadress, RS-id)

Anmälningsavgift 250.- inkluderar förmiddagskaffe och lunch
Anmälan är bindande, men ej personlig

Välkomna

Share

Möjligheten att kommentera är stängd