Lokal och program

Här finns program och annat för nästa regionala SK kurs. Den kommer att hållas i Kristianstad den 1. mars 2007.

Lokal

Vi kommer att hålla till i konferanslokal IVÖ vid personalmatsalen på Centralsjukhuset. 100 m norr om centralblocket.

Program

8.00 – 9.00 Kaffe och fralla från 08.30  
9.00 – 9.45 Vad är refraktär angina pectoris? Behandlingsmetoder Tomas Pettersson
9.45 – 10.15 SCS & TEDA Lars Gillberg
10.15 – 10.30 Rast  
10.30 – 11.00 EECP Tomas Pettersson
11.00 – 11.15 EECP i praktiken Cindi Askfelt
11.15 – 11.45 Algologisk bedömning av refraktär angina Lennart Ohlsson
11.45 – 12.00 Frågor  
12.00 – 13.30 Lunch  
13.30 – 16.00 Vardagsnära kvalitetsuppföljning inom intensivvården Thomas Nolin

Anmälan med mail senast 26/2 till bengt.e.fogbrant@skane.se
Kursavgift 1000:-

Välkommna
Bengt Fogbrant
Anestesikliniken, Kristianstad

Share

Möjligheten att kommentera är stängd