Arkiv för kategorien Kurser

 
 Tema: Vätska och koagulation
 
Lokal – SUS Lund föreläsningssal F2
 
08.45-09.15 Samling, kaffe.
09.15 – 10.00 Grundläggande vätske- och elektrolytfysiologi. H. Gudnason, SUS Lund
10.10 – 12.00 Grundläggande koagulationskunskap för anestesiologer. U. Schött, SUS Lund
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.50. Perioperativ vätskebehandling. K. Plantin, CSK
13.55 – 14.45 Från blodgruppering till transfusion A.-C. Schmidt-Melbye, Transfusionsmedicin, SUS
14.45 – 15.15 Transfusionskomplikationer, J. Nordberg, Transfusionsmedicin, SUS
 
Varmt välkomna!
Share

31/1  Abdominell anestesi

28/2  Obstetrisk anestesi

28/3  Cirkulationssvikt

25/4  Vätska och koagualtion

23/5  Respirationssvikt på IVA, ECMO

12/9  Basic science II

24/10  Den geriatriske patienten

28/11  Ovanliga comorbiditeter

Dagsspecifika program publiceras löpande.

Share

Obstetrisk Anestesi

Tid:  Fredagen 30. januari 2009   8:45 – 15.00

Lokal:  Föreläsningssal 2 i Blocket – Universitetssjukhuset i Lund

08.45 – 09.15   Samling / Kaffe

09.15 – 10.50  
Obstetrisk anestesi och analgesi
(Katarina Levin, Bitr. Öl, Sektionsansvarig, KK-anestesi, USiL)

11.00 – 12.00  
Preeklampsi
(Helena Strevens, Öl, KK, USiL)

12.00 – 13.00  Lunch

13.00 – 14.00  
Obstetriska katastrofer & fosterövervakning
(Dag Wide-Swensson, Öl, KK, USiL)

14.00 – 14.15  Kaffe

14.15 – 15.00  
Anestesi för gravida patienter vid icke-obstetriska ingrepp
(Owain Thomas, ST-läkare, VIP-kliniken, USiL)

Share

Under våren kommer studerektorsnätverket i Södra Regionen igen att arrangera fyra studiedagar för ST läkare i anestesi just som senasta höst.   Regionala kurser är endagars kurser för ST läkare i södra sjukvårdsregionen. Kurserna är obligatoriska för ST läkare  & målgruppen är huvudsakligen ST läkare i början/mitten av sin utbildning.

Tid:  9.00 – 15.00
Plats:  Universitetssjukhuset i Lund

Fredagen 30. januari 2009
Obstetrisk Anestesi
(A.Dolinin et al.)

Fredagen 27. februari 2009
Ovanliga comorbiditeter
(Gunilla et al.)

Fredagen 27. mars 2009
Anestesi för abdominal kirugi
(O.Naesh et al.)

Fredagen 8. maj 2009
Anestesi & IVA för geriatriska patienter
(R.Linner et al.)

Detaljerad program publiceras på anestesisyd.se så småningom

Anmälan till:     anestesi.usil@skane.se

Frågor och mer information fås lättast genom Studierektor/ST ansvarig på Din klinik…

Hjärtligt välkomna
Alexey Dolinin Studierektor Anestesikliniken USiL

Share

Anestesi till den hjärtsjuke patienten

Lokal:  Föreläsningssal 2 i Blocket – Universitetssjukhuset i Lund
Tid:  9.00 – 15.00

09:15 – 10:30    

Hjärtsvikt och sepsis   (Doris Cunha Goncalves)

10:45 – 11:45      

PA-kateter  (Gunnar Malmkvist)    

Lunch

12:30 – 14:00    

Hemodynamik  (Maris Dubniks)

14:15 – 15:00     

Hjärtsjukdomar och anestesi till icke hjärtkirurgi  (Rikard Linnér)     

Välkomna

Share

Tid: 9:00-15:00
Lokal. Föreläsningssal 1. Blocket.
Universitetssjukhuset i Lund
Välkomna

Share

 

 

Intensivvård och CNS svikt

O.Naesh Hendriksen (Helsingborg) / Marie Young (MAS)

Program 

  • Introduktion
  • ”Dagens Patient Fall”
  • Skalltraumats patofysiologi (P. Reinstrup, NIVA USiL)
  • Kaffe
  • Nevrointensiv-patienten på Icke-Nevro IVA avdelning (B. Nellgård, MAS)
  • Diskussion kring patientfall
  • Lunch
  • Neurologens roll på IVA (M Roswall /M. Brizzi, MAS)
  • Uppsummering av dagen

 

Share

Regional kurs i Basic science.
Tid: Fredag 080926
Lokal: Föreläsningssal 1 Blocket USiL

08.45-09.15 Samling
09.15-09.20 Inledning.
Alexey Dolinin

09.20-10.20 Fysik för anestesiologer inkl. principer bakom övervakningsmetoder.
Virpi Jaako Dardashi Anestesiläkare USiL

10.20-10.30 Bensträckarpaus

10.30-11.30 Farmakokinetik
Professor öl Mikael Bodelsson USil

11.30-12.30 Lunch. Enklare lunch serveras utanför föreläsningssalen

12.30-13.45 System för inhalationsanestesi och inhalationsanestetikas farmakologi
Alexey Dolinin Anestesiläkare USiL

13.45-41.00 Kaffe

14.00-15.00 Grundläggande medicinsk statistik.
Åsa Rudin Anestesiläkare USiL

Share

Till hösten börjar vi med regional studiedagar för alla ST läkare i region syd.
All information kommer attläggas ut här på anestesisyd.

Start 26 september med Basic Science. (Europeiska skrivningen 4 oktober)

17 oktober
14 november

De två senare kurserna kommer handla om anestesi respektive intensivvård men vilken av dagarna är ännu inte bestämt.

VÄLKOMNA. Glöm inte att skriva in i almnackan och skriva in i schemaönskemålen för detta ses som obligatoriskt.

Share

Ta del av hur man gör i Helsingborg
Check-lista.doc
malsattn-rand-st-anest.doc rand/AT
feedback-for-klinikarbetets-utbildningsvarde.doc – från ST till kliniken

Share

Program
REGIONDAGEN I HELSINGBORG
26 oktober 2007
Hotel Marina Plaza, Helsingborg

09.00-09.10 Välkommen
Christer Malmros Enhetschef An-IVA Helsingborg

09.10-09.25 Introduktion
Ole Naesh An-IVA Helsingborg

09.30-10.15 Perioperativ smärtfysiologi – från akut till kronisk smärta
Mads Werner Universitetssjukhuset i Lund

FIKA

10.40-11.30 Smärtans inverkan på det metabola svaret vid operation
Jonas Nygren Ersta Sjukhus Stockholm

11.35-12.00 Procedur relaterad smärta på IVA
Ole Naesh An-IVA Helsingborg

LUNCH

13.00-14.00 Aktuella ämnen inom barnintensivvården
Lars Lindberg BUS anestesi-IVA Universitetssjukhuset i Lund

14.00-14.45 Perioperativa och procedurrelaterade smärtor hos barn
Stefan Lundeberg Astrid Lnidgrens barnsjukhus Stockholm

Share

Patientsäkerhetsdag

Växjö 6 december 2007

En endags kurs för ST läkare. Vi lever i en värld där kraven på kvalitet och säkerhet i vården blir allt strängare. Här är en kurs om där man kan få mer kunskap i dessa viktiga frågor.
Förebyggande av patientskada
Förebyggande av läkemedelsmissar
Avvikelsehantringssystem.
Vad händer efteråt?

Share

Den 8/11 arrangerar thoraxanestesi vid Universitetssjukhuset i Lund en kurs i thoraxanestesi och intensivvård. Lokal meddelas senare.

(mer …)

Share

Den 17 januari 2008 arrangerar vi en kurs om intoxikationer vid Universitetssjukhuset i Lund.

Programmet är ännu inte helt klart men inbjudna föreläsare är bl.a. Kai Knudsen från Sahlgrenska sjukhuset Göteborg, Dr Hanna Ovaska och Dr David Wood Consultant Toxicologist Guy´s and St Thomas’ Poisons Unit London, Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust.

Share

Lokal och program

Här finns program och annat för nästa regionala SK kurs. Den kommer att hållas i Kristianstad den 1. mars 2007.

(mer …)

Share