Möte för utbildningsansvariga/studierektorer inom anestesi och intensivvård.
Göteborg Convention Center, Svenska mässan 4 September 2007 kl: 12-17

Anmälan till ing-marie.dimgren@orebroll.se eller 019 6021121 senast 070823
Frågor? kontakta anne-gro.egeberg@orebroll.se

Program:

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.40
Bakgrunden till senaste revisionen av målbeskrivningen
Socialstyrelsens författning/ övergångsbestämmelser
Tillgodoräkning av forskning
Dokumentation
Anne Gro Egerberg

13.40-14.30
Genomgång av reviderade kap 3=delmål
Skillnaden mellan förr och nu
Anne Gro Egerberg

14.30-14.50 Kaffe

14.50-15.20
Vikten av en bra utbildningsplan
Riktlinjer gällande sidoutbildning och tjänstgöring
på enhet med specialanestesi ST på olika typer av
sjukhus och med olika verksamhet
Lennart Christiansson 

15.20-15.40 Påtår

15.40-16.30
KVAST som rådgivande organ och granskare av utbildningsportfölj
SFAI’s diplom, portfölj       
Lennart Christiansson och Anna Hardenmark

16.30-17.00
Information om Handledarutbilningen
SPUR-inspektion, nuläge och återkoppling
Information om www.kompetensportfoljen.se
Anne Gro Egerberg, Henrik Zetterström

Share

Möjligheten att kommentera är stängd