Patientsäkerhetsdag

Växjö 6 december 2007

En endags kurs för ST läkare. Vi lever i en värld där kraven på kvalitet och säkerhet i vården blir allt strängare. Här är en kurs om där man kan få mer kunskap i dessa viktiga frågor.
Förebyggande av patientskada
Förebyggande av läkemedelsmissar
Avvikelsehantringssystem.
Vad händer efteråt?

Share

Möjligheten att kommentera är stängd