Tema: Ovanliga comorbiditeter

Lokal: SUS Lund, föreläsningssal F1

08.45 Samling och kaffe

09.15 – 10.45 (med liten paus) Anestesi för narkotikapåverkad/missbrukande patient. S. Benediktsson

10.45 – 11.00 Kaffe

11.00 – 11.45 Anestesi vid leversvikt. A.Dolinin

11.45 – 12.15 Porfyri. L. Walter.

12.15 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.50 Anestesi vid ovanliga hormonproducerande tumörer. M.Annborn

13.50 – 14.10 Kaffe

14.10 – 15.00 MH och muskelsjukdomar. G.Islander

Välkomna!

Share

Möjligheten att kommentera är stängd