Ung i SFAI:s vårmöte 20-22 maj 2015, se länk nedan.

SFAI:s vårmöte 2015

BAS-kurser 2015: Solna 3-5 februari resp. 26-28 maj Lund, se länk nedan.

BAS-kurser 2015

 Regiondag i Lund 27:e november:  Temat i år är  ”Fast-track surgery”. Öppen för samtliga anestesiläkare i regionen. Se länk nedan.

ALLMÄN REGIONDAG

Share

Möjligheten att kommentera är stängd