TEMA: Smärtbehandling

Lokal: SUS Lund, föreläsningssal F4

08.45 – 09.15:   Samling och kaffe

09.15 –   10.00:   Smärtfysiologi och farmakologi (föreläsare Dagmar Westerling)

10.00 – 10.05:   Bensträckare

10.05 – 10.45:    Smärtfysiologi och farmakologi  forts.

10.45 – 11.00:   Kaffe

11.00 – 11.45:   Perioperativt omhändertagande av patienter med kronisk smärta (föreläsare Dagmar Westerling)

11.45 – 12.15:   Riskgrupper för otillräcklig smärtbehandling (föreläsare Dagmar Westerling)

12.15 – 13.00:   Lunch

13.00 – 13.50:   Procedurrelaterad smärta på IVA (föreläsare Ole Naesh Hendriksen)

13.50 – 14.10:   Kaffe

14.10 – 15.00:   Postoperativ smärta (föreläsare Ole Naesh Hendriksen)

Välkomna!

Share

Möjligheten att kommentera är stängd