2020

31 januari: Smärtbehandling

28 februari: Anestesi för specialkirurgi

27 mars: Barnanestesi – INSTÄLLD

24 april: Riskbedömning och perioperativ vård – INSTÄLLD

29 maj: Regionalanestesi – INSTÄLLD

11 september: Basic science II

2 oktober: Sepsis

23 oktober: Prehospital vård / Katastrofmedicin

27 november: Ultraljud – INSTÄLLD

OBS! Önskemål om särskild  kost skickas till anestesi.sus.lund@skane.se senast 7 dagar före ST-dag  

Share

Möjligheten att kommentera är stängd