TEMA: Organ- och vävnadsdonation.

Lokal: SUS Lund, föreläsningssal F2

08.45-09.15                                         Samling och kaffe

09.15-09.20                                         Presentation av föreläsare och ämnesområdet. (Desatnik)

09.20-09.40                                         Lagar och hur organisationen för donationsfrågor är uppbyggd i Sverige. (Peetz Hansson)

09.40-11.10                                         Identifiering av donatorer +  Diagnostik av total hjärninfarkt. (Ståhl, Desatnik, Bjerregaard)

11.10-11.20                                         Paus

11.20-12.00                                         Omhändertagande av identifierad donator. (Unnerbäck)

12.00-13.00                                         Lunch

13.00-13.15                                         Uttagsoperationen och organallokering. (Karud)

13.15-13.30                                         Vävnadsdonation. (Malm)

13.30-13.40                                         DCD- NHBD. Icke hjärtslående donator. (Desatnik)

13.40-13.55                                         Kaffe.

13.55-14.45                                         Möte med transplanterad patient. (Lindquist-Barraclogh)

14.45-15.15                                         Kursutvärdering och intyg

Välkomna!

/Kristoffer Bjerregaard

Vid eventuella frågor: kristoffer.bjerregaard@skane.se

Share

Möjligheten att kommentera är stängd