Tema: Anestesi vid specialkirurgi
Lokal: Föreläsningssal F2, SUS Lund
08.45 – 09.15 Samling och kaffe
09.15 – 09.55 Anestesi vid hybridingrepp. S. Hyllen, Thoraxanestesi, Lund.
10.05 – 11.00 Anestesi för luftvägskirurgi. L.Walther och K. Ohlson, IPV Lund.
11.05 – 12.00 Enlungsventilation: fysiologi och teknik. A.Dolinin, IPV Lund.
12.00 – 12.50 Lunch
12.50 – 13.50 Anestesi vid invasiv neuroradiologi/MR. J. Bonnevier, IPV Lund.
13.50 – 14.10 Kaffe
14.10 – 15.10 Anestesi vid avancerad ryggkirurgi. M. Young, IPV Malmö
Välkomna!
Share

Möjligheten att kommentera är stängd