Tema: ”Andra sidan skynket” – vanliga operativa ingrepp

Lokal: Föreläsningssal F2, SUS Lund

08.45 – 09.00 Samling och kaffe

09.00 – 09.55 Gynekologi/Obstetrik, Maria Andrada SUS

10.00 – 10.55 Urologi, Johan Brändstedt SUS

11.00 – 11.55 Öron-näsa-hals, Arni Örnolfsson SUS

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.55 Ortopedi, Olof Lindén SUS

14.00 – 14.55 Kirurgi, Ursula Fält SUS

14.55 – 15.15 Kursutvärdering och intyg

Observera den tidiga startiden.

Välkomna!

/Olof Persson

Share

Möjligheten att kommentera är stängd