Tema: Prehospital vård

Lokal: F3, Blocket SUS Lund 

8.45-9.15 Kaffe och samling

9 .15-10.00 Prehospital sjukvårdsledning ( Jörgen Björck)

10.05 -12.00 Arbete på skadeplats och triage kopplat till prehospital sjukvårdsledning. ( Jörgen Björck)

12.00-12.30 Lunch

12.30-15.00 Läkarbemannad prehospital akutsjukvård  ( Johan Holmén)

Välkomna!

Share

Möjligheten att kommentera är stängd