Tema: Perioperativa risker
Lokal: F3, Blocket SUS Lund
8.45 – 9.15 Samling och kaffe
9.15 – 10.00 PONV (Mats Holmqvist)
10.00 – 1045 Temperaturreglering (Karolina Persson)
10.45 -11.00 Kaffe
11.00 – 12.00 Perioperativ riskstratifiering (Louise Walter)
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.00 Luftvägshantering (Magnus H Jonsson)
14.00 – 14.15 Kaffe
14.15 – 15.00 Anafylaxi (Alexey Dolinin)
Välkomna !
Share

Möjligheten att kommentera är stängd